Szarvas Gábor utca

Kővágó József: Baja város utcanevei

Szarvas Gábor utca (Belváros)


Szarvas Gábor nyelvész (1832 Ada – 1895 Budapest). Élt 63 évet.


A magyar nyelvművelés egyik kiváló munkása volt. Fiatalon a bencés
rendbe lépett, de 1852-ben, érettségi után otthagyta a rendet és jogásznak tanult. Tanulmányait betegsége miatt abba kellett hagynia. 1858-ban
tanár Egerben, 1860-ban Baján, 1861-1869 között Pozsonyban.

1869-től Pesten gimnáziumi tanár. Már 1858-tól megjelentek tárcái a Hölgyfutárban, a Bajai Közlönyben. Országos hírnévre nyelvészeti munkásságával tett szert. Az erőszakos nyelvújítás és az idegenszerű fordulatok, az ún. barbarizmusok ellen foglalt állást Magyartalanságok c. munkájában (1867), majd az 1872-ben általa alapított Magyar Nyelvőr c. folyóiratban.
Tisztázta a nyelvújítás határait, küzdött az új magyartalan szavak ellen.


Kiváló etimológiai cikkeket írt, szerkesztette a Nyelvtörténeti Szótárt.
Fontosabb művei: A magyar igeidők (1872), A magyar nyelvújításról
(1875)

 

Az oldal szponzora a Rotary Club Baja

Hetente találkozunk...

Klubüléseinket heti rendszerességgel tartjuk.
Helyszín: Malom Club Baja. (6500 Baja, Szegedi út 19.)
Csütörtök esténként jövünk össze, a kezdés időpontja 18:00

Kapcsolat
Scroll to Top