Grassalkovich Antal utca

Kővágó József: Baja város utcanevei

Grassalkovich Antal utca (Józsefváros)

Grassalkovich I. Antal gróf, koronaőr (1694 Ürmény, Nyitra vm. – 1771 Gödöllő). Élt 77 évet.

A XVIII. századi Magyarország legnagyobb formátumú államférfiúja köznemesi család sarja volt. Jogi tanulmányai végeztével fényes hivatalnoki karriert futott be. Mária Teréziától bárói, majd grófi rangot kapott.

Tisztségeit felsorolni sem könnyű. Kezdetben királyi jogügyi igazgató, majd udvari tanácsos, királyi személynök, kincstári elnök, kamaraelnök, koronaőr, titkos tanácsos, Arad és Nógrád vm.-k főispánja.

 Óriási birtokokat szerzett, főleg a Duna-Tisza közén. A közügyek intézése mellett kitűnően gazdálkodott. Ennek sikerét bizonyítják országszerte épített kastélyai (Gödöllő, Hatvan, Baja stb.). Ezeken kívül 32 templom és kápolna építtetését kötik nevéhez. Tizenhárom kúriát, valamint hét palotát építtetett. Birtokain előmozdította a német betelepítést.

Egy időben városunk földesura, az ő kastélya volt 1750-től a mai Városháza épülete. A belvárosi templomot, mint kegyúr, 1765-ben építtette.

Grassalkovich II. Antal herceg (1734 Pest – 1794 Bécs). Élt 60 évet.
Grassalkovich I. Antal gróf gyermeke. Édesapjától örökölt uradalmaival nem foglalkozott, nem sokat építkezett, fokozatosan bérbe adta őket, majd Bécsbe költözött, ahol kastélyt építtetett magának. E kastély ma is áll az osztrák fővárosban. A porosz háború idején a császári hadseregben szolgált. Később Zólyom vármegye főispánjává nevezték ki, majd pedig Bodrog vármegye utolsó előtti főispánja lett.
Grassalkovich III. Antal herceg (1771 Pozsony – 1841 Gödöllő). Élt 70 évet.
Grassalkovich II. Antal gróf gyermeke, királyi kamarás, aranygyapjas vitéz, Csongrád vármegye főispánja. A családi birtokokat rendkívüli adósságokkal terhelten vette át apja halála után. Apja példáját követve Bécsben élt, s Gödöllőre csak 1794-ben látogatott először vadászati célból. Később többször is tartózkodott itt.

Rendkívül sokat adakozott, még apjánál is jobban. Többek között ő adományozta a Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Színház telkét, valamint a Magyar Tudományos Akadémiának is bőkezűen adományozott. Bőkezűsége miatt 1827-ben fizetésképtelenné vált, majd a hatvani és a gödöllői uradalom zárgondnokság alá került.

Gyermek nélkül halt meg 1841-ben, gödöllői kastélyában.

 

Az oldal szponzora a Rotary Club Baja

Hetente találkozunk...

Klubüléseinket heti rendszerességgel tartjuk.
Helyszín: Malom Club Baja. (6500 Baja, Szegedi út 19.)
Csütörtök esténként jövünk össze, a kezdés időpontja 18:00

Kapcsolat
Scroll to Top