Bernhart Sándor

Kővágó József: Baja város utcanevei

 

Bernhart Sándor utca (Katonaváros)

Bernhart Sándor polgármester (1889 Baja – 1984 New York). Élt 95 évet.

Apai elődei 1780 körül települtek német földről városunkba, anyai ágon felmenői szudétanémet származásúak voltak. Németül is beszélő, művelt
családban nőtt fel. A jogot Kolozsvárott fejezte be, majd ügyvédi vizsgát tett.

Brassói és újvidéki kitérők után 1926-ban végleg Baján kötött ki. Előbb városi ügyész, majd tiszti főügyész lett. 1937-ben választották meg polgármesternek.

1938-ban ő alapította a város első zeneiskoláját is a Táncsics u.-ban.

 Nagyszerű emberi jelleme és példamutató viselkedése ellenére 1945 után teljesen kiforgatták mindenéből, még nyugdíjától is megfosztották.

Szerte az országban útépítéseken volt kénytelen segédmunkát végezni, hogy megéljen. Ezért 1961-ben feleségével kivándoroltak leányukhoz Amerikába, ott is halt meg. Munkásságáért a rendszerváltás után posztumusz Baja díszpolgárává választották.

 

Az oldal szponzora Rotary Club Baja

Hetente találkozunk...

Klubüléseinket heti rendszerességgel tartjuk.
Helyszín: Malom Club Baja. (6500 Baja, Szegedi út 19.)
Csütörtök esténként jövünk össze, a kezdés időpontja 18:00

Kapcsolat
Scroll to Top