Balassa József

Kővágó József: Baja város utcanevei

Balassa József utca (Katonaváros)

Balassa József (szül. Weidinger) nyelvtudós és publicista (1864 Baja –1945 Bp.). Élt 81 évet.

Mint tanár tanított Székesfehérvárott, Debrecenben majd Budapesten.

A Tanácsköztársaság idején egyetemi tanárrá nevezték ki, de ettől a címtől később megfosztották.

1920–1940 között a Magyar Nyelvőr szerkesztője.

 A magyarországi szabadkőműves mozgalomnak 1920-tól nagymestere. 1910 körül kis füzetben megírta és megjelentette a bajai szabadkőművesség történetét.

Tudományos munkásságának tárgya a magyar nyelvtudomány, főképp a hangtan és a magyar nyelvjárások. Ez utóbbiban fejtett ki jelentős tevékenységet.

Az oldal szponzora Rotary Club Baja

Hetente találkozunk...

Klubüléseinket heti rendszerességgel tartjuk.
Helyszín: Malom Club Baja. (6500 Baja, Szegedi út 19.)
Csütörtök esténként jövünk össze, a kezdés időpontja 18:00

Kapcsolat
Scroll to Top